اهمیت انتخاب رنگ در دکوراسیون داخلی و نمای ساختمان

اهمیت رنگ در نمای ساختماندکوراسیون داخلی و نمای ساختمان – معماران و طراحان داخلی هنگام طراحی، ساختمان را از لحاظ ارتباط فضاها، نور، فرم، بافت و رنگ مورد توجه قرار می دهند اما یکی از اجزایی که به طور معمول پس از دیگر اجزا به آن توجه می شود رنگ است، البته در نظر داشتن این موضوع بسیار مهم است که رنگ جزئی جدایی ناپذیر از خواص سطوح فضا است، و یک طراح خوب به هنگام طراحی فرم فضاها، اجسام  را به صورت رنگی تصور   می نماید و در ترکیب فضا بکار می گیرد، تأثیر گذاری رنگ در ایجاد حال و هوای محیط، جلب توجه ، بزرگتر یا کوچکتر جلوه دادن ، تفکیک فضاها و سطوح از یکدیگر، تعریف فضاها، تعدیل یا تشدید بافت از جمله قابلیت های فوق العاده رنگ هستند که در صورت استفاده مناسب از آن در محیط داخلی ساختمان و نماهای بیرونی را به نظر بیننده زیبا می نمایاند.


خبرنامه ایمیلی !