ایده های خلاقانه برای بهترین استفاده از زیر پله و راه پله

اکثرا در خانه ها و محل کاری مکانی برای نگه داری کتاب ها و اشیاء زینتی کوچک نیاز داریم؛ اما گاهی اوقات به دلیل کمبود فضا از خیرش میگذریم، اما خوب است بدانیم با یک ایده خلاقانه و طرح دقیق میتوانیم از فضاهای پرت و بلا استفاده ای که در خانه هایمان وجود دارد مانند زیر پله و دیوار اطراف راه پله بهترین استفاده را داشته باشیم.

با طبقه زدن و قفسه‌ بندی زیرپله در طراحی فضاها صرفه جویی میکنیم. حتی در شرایطی می توانید از فضای داخل پله ها به عنوان کشو و یا قفسه کتاب استفاده نمایید. این ایده علاوه بر افزایش فضا باعث ایجاد جلوه زیبا و متفاوتی در منزل می شود. بسته به مقدار فضای خالی در اطراف راه پله ها شما میتوانید طرح مدنظر خود را اجرا کنید. مثلا اگر کمی فضا بیشتر و پهن تر باشد با گذاشتن یک میز و چند قفسه میتوانید فضای کار کوچکی را در دل منزل خود تعبیه کنید.

ایده های خلاقانه

با دیدن تصاویر زیر امیدوارم ایده های بیشتری ازین قبیل در ذهنتان شکل بگیرد.

قفسه کتابخانه در زیر راه پله

قفسه کتاب در زیر راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

قفسه کتاب و کتابخانه در راه پله

 


خبرنامه ایمیلی !