برج آپارتمانی بزرگ ناکانوشیما

برج ناکانوشیما

به دنبال تاریخ و سنت انبارهای تحت مالکیت قبایل فئودالی ، برج آپارتمانی بزرگ ناکانوشیما، سمبل مرکز فرهنگی و اطلاعاتی شهر، در محلی ساخته شد که زمانی رستوران ژاپنی چیکویوتی از گینزا به آنجا منتقل و ساخته شده بود و بوسیله بسیاری از رهبران پیشرو تجاری و فرهنگیان در ناحیه کانسای مورد توجه بوده است.

برج ناکانوشیمابرج طراحی زیبایی دارد که شایسته ی محیط آبی و سبز کرانه رودخانه است در همین حال سنت و اعتبار شهر را منعکس می سازد. با سیزده الگوی برپا شده بوسیله کاشی های به رنگ خاکی که گرما را به شهر می افزاید، آپارتمان حضوری مستقل یافته است. شبکه های بزرگ و کوچک به شکل ظریفی کار گذاشته شده اند و برای ایجاد تصویری از درخت سبزی بزرگ روی هم قرار گرفته اند. طراحی های فضای باز و خارجی با آگاهی از جریان رودخانه که مسیرش را در طول زمان تغییر داده انجام شده است. این فضا الهام بخش کانونی است برای پذیرایی از مهمان های مهم و لذت بردن از روابط اجتماعی. برج بوسیله شیشه هایی که سطوح نقره ای آنها رنگ آب و آفتاب را منمعکس می سازند، برجسته شده و بانی ارزشمند از یک فضای زنگی شهری برتر را دارد.برای فراهم ساختن آسایش مردم در سن بازنشستگی، تم طبیعت انتخاب شده بود تا کل ساختمان را با مصالح طبیعی بپوشاند .

برج ناکانوشیما

تالار اوا با ارتفاع دو طبقه ساخته شده تا حسی از باز بودن را القا کند.ساکنان حسی دلپذیر از زندگی در این ساختمان خواهند داشت و وقت کافی برای آسایش در میان چنین طرح هایی مثل سقفهای کلاسیک با با تیرکهای چوبی، کفپوش با مرمر طرح دار زیبا، ستون ها، و نور پردازی تزئینی. سالن آسانسور فضای اصیلی است با حسی از اعتبار هتلهای تاریخی. درخشش زیبای سنگهای طرح دار با سطوح دیوار درآمیخته است و شکوه طراحی را نمایان می سازد. این برج یک فضای عمومی آسایش بخش است که تفاوت را به نمایش می گذارد.

برج ناکانوشیما

برج ناکانوشیما


خبرنامه ایمیلی !