برج مرتفع هورایزن با دید 360 درجه از کل نمای شهر – Horizon

برج هورایزن - برج 43 طبقه - Horizpn

این بنا که به طرز مرموزی در حد فاصل مرکز تجاری شهر سیدنی 360 درجه از کل نمای شهر زیبای سیدنی را برای ساکنان آپارتمان ها فراهم می آورند. معلوم است که محدودیتی در بلند مرتبه سازی وجود نداشته و سایدلر (Seidler) از سایه انداختن بیش از حد ساختمان تا اندازه  ای کاسته است.

برج هورایزن - برج 43 طبقه - Horizpnدو بلوک خانه های شهری در طبقه همکف که شامل 4 الی 5 خانه مجزا هستند در پاسخ به شیب زمین در نظر گرفته شده اند و دو حاشیه فضای سبز، استخر و زمین تنیس را شامل می شوند.

برج هورایزن - برج 43 طبقه - Horizpnجبهه شمالی باز است و در سرتاسر روز نور دارد. آپارتمان های این برج از استودیو تا 3اتاق خوابه را شامل می سوندو هرچه بالاتر می رویم وسیعتر می شوند. یک ریتم موجی در نمای برج بکار رفته که بالکن های انحنادار، شکل گرفته است. این تمهید برای بسیاری از سلیقه ها جالب توجه بوده است. مصالح و رنگهای بکار رفته در مجموعه معمولا در حداقل تنوع هستند. رنگها خنثا هستند و این به ساکنان برج امکان می بخشد تا هویتشان را خود احراز کنند. در مدخل لابی ورودی اثری هنری از سال لوویت نصب شده است.

برج هورایزن - برج 43 طبقه - Horizpn


خبرنامه ایمیلی !