تاثیرات بیولوژیک رنگ

frog skkشاید تا کنون کمتر به این حقیقت فکر کرده ایم که زندگی بر روی زمین بخاطر وجود نور خورشید است و نور عامل اصلی رنگ است. رنگ هدیه ای است برای بقای گیاهان و جانوران بر روی زمین ، گیاهان سبز بخاطر داشتن ماده رنگی کلروفیل توان آن را دارند به وسیله آب و دی اکسید کربن از تابش نور خورشید انرژی تولید کنند. به عبارتی دیگر کلروفیل در کارخانه ی خودش با جذب تمام نورهای مرئی به جز نور سبز انرژی تولید می کند. انرژی که پایه و مبدأ چرخه ی غذایی موجودات زنده زمین است. همچنین بقای گیاهان منوط به بذر افشانی و عمل لقاح است. بسیاری از گیاهان با استفاده از رنگ های حشرات و پرندگان را بسوی خود جذب می کنند و توسط آنان بذر ها، دانه ها و گرده های تکثیر خود را در روی زمین منتشر می سازند.
جانوران در مقابل رنگ و نورهای رنگی از خود واکنش هایی را بروز می دهند . دریافت رنگ و نور برای آنان هم از طریق پوست و هم از طریق چشم انجام می شود، آنان به وسیله رنگ غذای خود را می شناسند و از خطرات احتمالی پرهیز می کنند. برای مثال آلوچه جنگلی نارس قرمز و به وسیله شاخه های خاردار و برگ های سبز احاطه گشته است. اما در موقع رسیدن به رنگ آبی و بنفش تغییر پیدا می کند و این نشانه ای است برای جانورانی که از آن تغذیه می کنند. همچنین قارچ های سمی و قورباغه سمی که دارای زهری مهلک است. فقط از طریق رنگ بدنش برای دیگر جانوران و انسان قابل شناسایی است. همچنین بسیاری از انواع قورباغه ها سالیان دراز برای گرفتار نشدن بدست شکارچیان رنگ خود را با شرایط محیط سازگار ساخته اند.
نقش رنگ در زندگی موجودات نقشی حیاتی و مهم است اینها نمونه هایی هستند از تأثیرات بیولوژیکی رنگ در زندگی موجودات زنده.
انسان نیز دارای واکنش های بیولوژیک در مقابل نور و رنگ است ، در واقع در تکامل نوع انسان و متمایز شدن آن از دیگر جانوران قدرت دید آن توسعه پیدا کرده است چرا که این توانایی برای بقای او ضروری بوده است.
نوع مونث پرنده ای با نام “فریگیت”در هنگام انتخاب جفت برای جذب پرنده نر گلوی خود را به صورت یک کیسه قرمز رنگ در هوا پر می کند رنگ قرمز در این نوع از پرندگان جاذبه جنسیت بوجود می آورد و بدین صورت بقای نسل ادامه می یابد.
شاید به نوعی بتوان گفت استفاده از رنگ قرمز در میان لوازم آرایشی شاید دانسته و ندانسته انتخابی در سطوح بیولوژیک دارند از اینرو دایره استفاده کنندگان وسایل آنان به وسعت همه انسان ها است.
باید دانست که هر پیام را می توان به وسیله نمادهای رنگی که پایان ناپذیر هستند بیان کرد و می توان یقین داشت که آنها در تکامل انسان نقش داشته اند، باعث تشخیص خوردنی ها شدند و به ما کمک کردند محیط پیرامون خود را بشناسیم. به طور یقین تغییر رنگ فصل ها برای ما جنبه راهنمایی کننده داشته است.
دکتر نیکلاس هامفری می نویسد انسان امروزی به تناوب از رنگ استفاده می کند، واکنش او در مقابل رنگ نشان و ردپایی از میراث تکاملی اوست و من باور ندارم که ارتباط ما با رنگ به عنوان یک عنصر نمادین به تکامل و یا پایان رسیده باشد. همچنین جنبه های دیگری از واکنش بیولوژیک وجود دارد که به یک علامت و یک پیام وابسته نیست. چرا که دیدن فقط وارد شدن نور به چشم نیست بلکه همزمان باآن عملکرد بیولوژیک دیگری نیز در انسان و جانوران انجام می گیرد.
در حالت طبیعی پرتو نوری که چشم را تحریک می کند همزمان ناحیه ای از مغز موسوم به هیپوتالامیک و غده هیپوفیز را تحریک خواهد کرد که باعث تنظیم و انجام درست سیستم ترشح غدد داخلی بدن می شوند.
آزمایش های انجام شده توسط دانشمندان در ارتباط با نور و زندگی جانوران نشان داده است که رنگ سبز و آبی از فعالیت موش ها کاسته و از تولید نسل آنها جلوگیری می کند ، و اینکه جوجه ها از تخم هایی که زیر نور قرمز خوابانده شده بودند سر بر می آورند.
براساس این حقایق می توان گفت که انرژی نور که در واقع مفهوم رنگ را نیز دارد زندگی گیاهان ، حیوانات و انسان بقا پیدا کرده است و این نیازی است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
از طرفی نیز رنگ قابل درک است و برای ما چیزی را بیان می کند. حس بینایی انسان بر اساس نیازش برای تشخیص رنگ ها تکامل پیدا کرده است . این موارد نمونه هایی از تاثیرات بیولوژیکی رنگ ها در محیط زیست هستند و بیانگر این نکته اند که طراح در وسیع ترین سطح در انتخاب رنگ با عوامل و نیازهای زیست محیطی روبرو است.

منبع : کتاب رنگ و ارتباطات-تالیف حمید رضا بختیاری فرد


خبرنامه ایمیلی !