ریزش نمای ساختمان در اثر طوفان تهران

طوفان شهریشیوه سنتی اجرای سنگ و آجر همواره مورد اعتراض مهندسین و کارشناسان آتش نشانی بوده است. این روش اجرای نماسازی به عنوان یک خطر بالقوه همواره جان رهگذران و ساکنین ساختمان ها را تهدید می کند. در حادثه ریزش نمای ساختمان که در اثر وقوع طوفان در تهران رخ داد زن جوانی هنگامی که از خیابان عبور می کرد، بخشی از نمای ساختمانی تخریب شد و بر روی سر وی افتاد.

متأسفانه این هموطن در اثر این سانحه جان باخت. جا دارد که باعبرت گرفتن از این گونه حوادث شیوه اجرایی قدیمی و غیراصولی سنگ و آجر (به صورت ملاتی) از طرف سازمان نظام مهندسی کشور ممنوع اعلام گردد.

تصاویر ریزش نمای ساختمان

news-001-toofan-tehran-02
news-001-toofan-tehran-03


خبرنامه ایمیلی !