رنگ های زیبا و برازنده

اگرچه این رنگ های سمبلیک زیبا و ظریف ، نسبت به مجموعه رنگ های (قدرتمند)، از قدرت کمتری خود را به بیننده تحمیل می کنند. سیاه عقیقی و تونالیته ای تیره ی (مانند خاکستری های خنثی و خاکستری های مایل به قهوه ای) در این گروه حضوری موثر دارند که به این ترکیب ، وزن و ثبات بیشتری می بخشند. ارغوانی های یاقوتی و ارغوانی های تیره، زبرجدی تیره، سبز زمردی ، سبز مرمری ، آبی کبود،خاکستری ترمه ای ، قهوه ای سموری و قرمز لعل فام از دیگر رنگ های این گروه هستند. برای ایجاد کنتراست و شدت بیشتر ، طلایی متالیک ، نقره ای ، برنزی و مسی هم بسیار مناسب اند.

رنگ های برازنده زیبا با سلیقه

رنگ های برازنده زیبا با سلیقه

رنگ های برازنده زیبا با سلیقه

رنگ های برازنده زیبا با سلیقه

رنگ های برازنده زیبا با سلیقه

رنگ های برازنده زیبا با سلیقه

رنگ های برازنده زیبا با سلیقه

رنگ های برازنده زیبا با سلیقه


خبرنامه ایمیلی !