رنگ در فضاهای بهداشتی

رنگ فضاهای بهداشتیصرف نظر از تونالیته رنگ که در فضاهای بهداشتی و درمانی مقوله ای تخصصی در حوزه روانشناسی رنگها می باشد، نوع پوششها و رنگهای ساختمانی که در فضاهای بهداشتی بکار می رود مهم است.

همه می دانیم که باکتریها و قارچها در محیط زندگی ما فراوانند و لازم است در دوره های زمانی کوتاه، نسبت به پاکیزه و ضد عفونی نمودن سطوح محیط زندگی اقدام نماییم. در غیر اینصورت به تدریج این باکتریها و قارچها با گسترش و تکثیر خود، به کولونی هایی بزرگ تبدیل خواهند شد که ضد عفونی نمودن آنها بسیار مشکل خواهد شد.در محیط های بهداشتی نظیر کارخانجات صنایع غذایی، بیمارستانها، اتاقهای عمل و … این موضوع اهمیتی دو چندان دارد.

چنانچه سطوح دیوارها، کف ها و سقف ها از پوشش هایی که قابل  شستشو و ضد عفونی کردن نباشد پوشیده شود، به مرور باکتریها و قارچها در سطح آن کولونیزه شده و به اصطلاح به (( سندرم ساختمان بیمار )) منتهی خواهد شد. یعنی ساختمان به اصطلاح بیمار شده و آلودگی های خود را در فضایی که احاطه نموده است منتشر می نماید.

به همین علت، استفاده از رنگها و پوشش هایی که امکان گسترش و تولید مثل را بر روی سطوح خود نمی دهند بسیار موثر است.

سازمان جهانی نظارت بر غذا و دارو (FDA ( Food & Drug Adminstration برای اینگونه سطوح استفاده از پوشش های اپوکسی بهداشتی را توصیه می نماید. این گونه رنگها علاوه بر قابلیت شستشو دارای خاصیت ضد مواد شیمیایی هستند و امکان نفوذ و گسترش باکتریها و قارچها را به خود نمی دهند.

شرکت SKK  علاوه بر ارائه اینگونه پوشش های بهداشتی بر روی گونه ای از پوشش ها به نام Sanitect  متمرکز شده است این پوشش ها علاوه بر داشتن خاصیت ضد نفوذ، قابل شستشو و ضد مواد شیمیایی به وسیله نانو تکنولوژی لا یه ای ایجاد می کند که مانند سپری فعال برای دفع باکتری و قارچ عمل می کند.

برای این منظور با استفاده از یونهای نقره که در ساختار مولکولی آنها بکار رفته است موجب دفع باکتری ها و قارچ ها می شوند. همچنین بوسیله جذب اکسیژن فعال موجود در هوا، بر روی سطوح خود از نفوذ باکتریها و قارچها بر سطح رنگ جلوگیری بعمل می آورد. به این صورت، حتی اگر سطوح رنگ دچار آلودگی میکروبی شود، بعد از حداکثر 6 ساعت، به صورت خود به خود، از آلودگی میکروبی زدوده می شود.

دفع باکتری ها و قارچ ها

این گونه پوشش ها در کف، دیوار و سقف فضاهای بهداشتی موجب خواهند شد که سطوح فضا از لحاظ میکروبی به حد قابل قبولی برسند و از انتشار و گسترش باکتری ها و قارچها جلوگیری بعمل آید.

محصولاتی به نام های Sanitect Floor  ،Eco Fresh، Sanitect W از این گروه محصولات میباشند که عملکرد آنها به تأیید سازمان FDA رسیده است.

تصویر زیریک مطب دندان پزشکی است که با استفاده از رنگ های SKK مخصوص فضاهای بهداشتی طراحی و اجرا شده است :

مطب دندانپزشکی طراحی و اجرا شده توسط رنگ های SKK


خبرنامه ایمیلی !