عوامل فرسایش رنگ نما و سطوح خارجی

شاید تابحال در خیابان، ماشین های قدیمی را دیده باشید که لایه رنگ آن ها کدر شده است و گویی گرد و غباری ماندگار بر روی سطح آن ها پوشیده شده است. منظره رنگ زدن جدول خیابان ها در روزهای پایانی سال، که توسط نقاشان هر سال تکرار می شود را نیز به طور حتم دیده اید.
این مثال ها نشان می دهد فرسایش ناشی از اثرات محیطی و جوی به طور مداوم در رنگ نمای خارجی ساختمان ها، جدول ها، پل ها، گاردریل ها، ماشین ها و … صورت می پذیرد.

فرسایش رنگ ماشین
اما این فرسایش نتیجه چه عواملی است ؟
بررسی ها نشان می دهند که عوامل مختلفی در تخریب و فرسایش رنگ در فضاهای خارجی موثرند. این عوامل عبارتند از :

1- اشعه ماورای بنفش نور خورشید

یکی از مهم ترین عوامل فرسایش رنگ نمای خارجی ساختمان ها که به طور مداوم و هر روز در معرض نور خورشید هستند فرسایش ناشی از اشعه ماورای بنفش نور خورشید است.
این عامل با تجزیه رزین موجود در پوسته رنگ نمای خارجی ساختمان ها، پل ها، پنجره ها، نرده ها، دستگیره ها و … باعث از هم پاشیدن اجزای لایه رنگ شده و موجب پدیده پودری شدن پوشش و رنگ پریدگی می شود.

2- آب باران

به طور معمول رنگ هایی که برای نمای خارجی ساختمان ها استفاده می شوند باید ضد آب باشند و نباید باران بر روی آن ها تأثیری داشته باشد. اما معمولاً آب باران به همراه بخارات اسیدی، دوده و نمک های موجود در هوا تبدیل به باران اسیدی یا مایعی آلوده می شود که اثرات مخرب زیادی بر رنگ نمای خارجی ساختمان ها و دیگر اجزای شهری می گذارند.

3- باد

باد بخصوص در مناطق خشک و یا دارای آلودگی های معلق در هوا موجب می شود، ذرات به سطح رنگ نمای خارجی ساختمان ها برخورد نموده و موجب سایش و ایجاد آلودگی آن ها شود. رنگ هایی که قابل شستشو نیستند و یا برای نمای خارجی تولید نشده اند به سرعت آلوده و فرسوده می شوند.

4- فرسایش ناشی از انبساط و انقباض

پوشش هایی که به عنوان رنگ نمای خارجی ساختمان ها استفاده می شوند باید تاحدودی خاصیت انعطاف داشته باشند. در غیر اینصورت به سبب انبساط و انقباض سطح زیرکار خود دچار ترک های شبکه ای می شوند. این ترک ها موجب می شوند محافظت سطح دچار اختلال شده و رنگ نمای خارجی و بستر زیرکار آن دچار آسیب و فرسایش شوند.

5- تنفس بستر زیرکار

اگر رنگ نمای خارجی بر روی سطوح بتنی و سیمانی و آجری و … و به طورکلی سطوحی که بخار آب را درون خود نگه می دارند اجرا شده باشد، در طول فصول مختلف و با گرم و سرد شدن هوا و تغییر درجه رطوبت هوا و تغییر درجه رطوبت هوا، نیاز مند تنفس هستند. در غیر این صورت با گرم شدن هوا بخارات محبوس شده درون بستر زیرکار از لایه رنگ نمی تواند خارج شود و موجب تبله شدن رنگ و از بین رفتن آن می شود. این گونه رنگ ها باید به گونه ای باشندکه به آب باران امکان نفوذ ندهند. در غیر اینصورت با جذب آب باران موجب آسیب به نماهای داخلی ساختمان و ایجاد نم می شوند.

تبله شدن رنگ نمای خارجی
6- حمله قلیایی

در سطوح بتنی، سیمانی، آجری ، همراه تنفس بخار آب، قلیای موجود در سیمان به صورت شوره به سطح حرکت می کند. این پدیده را حمله قلیایی می گویند.چنانچه رنگ نمای خارجی ضد قلیا نباشد، در اثر قلیای موجود در سطح زیر کار، شوره ایجاد شده و رنگ دچار آسیب جدی می شود.

7- جذب آلودگی هوا

رنگ هایی که به عنوان رنگ نمای خارجی استفاده می شوند باید خاصیت آنتی استاتیک داشته باشند و ذرات گرد و غبار هوا را به خود جذب نکنند.در غیر اینصورت با حرکت هوا و باردار شدن سطح، گرد و غبار و دوده معلق در هوا را به صورت مغناطیسی به خود جذب می کنند و . آب باران نیز به همراه آلودگی های جذب شده روی سطح رنگ ، چهره نمای ساختمان را بسیار آلوده تر می سازد.استفاده از رنگ های هیدروفیلیک یا خود شستشو  و رنگ های با سطح انرژی پایین موجب کاهش یافتن این آلودگی ها در نمای ساختمان ها خواهند بود.

8- گسترش زنگ

چنانچه رنگ نمای خارجی بر روی سطوح فلزی اجرا شده باشد و در سطح زیر آن مقداری زنگ موجود بوده و پرایمر مناسب بر روی آن پوشیده نشده باشد، زنگ به تدریج گسترش پیدا کرده و ضمن ایجاد خوردگی داخلی فلز، لکه های زنگ بر روی رنگ نمای خارجی پخش می شود.

زنگ زدگی رنگ نمای خارجی

9- رشد جلبک و قارچ

در مناطق مرطوب، پوشش هایی که به عنوان رنگ نمای خارجی استفاده می شوند باید ضد رشد جلبک ها و قارچ ها باشند؛ در غیر اینصورت رشد جلبک ها و قارچ ها باعث ایجاد لکه های سبز و سیاه بر روی رنگ نمای خارجی ساختمان ها می شوند و ظاهر بسیار نا زیبایی ایجاد می کنند.

قارچ زدگی نمای خارجی

10- وندالیسم

خرابکاری ناشی از وندالیسم در برخی از سطوح بدنه های شهری و رنگ نمای خارجی ساختمان ها به صورت شعارنویسی، چسباندن برچسب و پوستر تبلیغاتی، خراش های عمدی و … باعث می شوند بعضی از سطوح رنگ آمیزی شده تخریب شوند. لذا بهتر است در سطوح پوشش هایی که به عنوان رنگ نمای خارجی جاهای در دسترس استفاده می شوند، از رنگ های ضد خراش و ضد شعارنویسی استفاده شود.

11– حریق

گاهی به ندرت اتفاق می افتد که در اثر وقوع حریق، سطح رنگ نمای خارجی ساختمان ها دچار سوختگی و یا آلودگی ناشی از دود گردند. چنانچه این سوختگی یا جذب دود زیاد باشد لازم است رنگ نمای خارجی ساختمان تجدید یا ترمیم شود. برای محافظت مکانهای مهم نیز بهتر است سازه آن ها در برابر ریزش ناشی از حریق از رنگ های ضد حریق پوشش شوند.

تنوع عوامل مخرب رنگ نمای خارجی ساختمان ها و سطوح شهری، نشان می دهد که انتخاب نوع محصول برای رنگ آمیزی سطوح خارجی، بایستی با آگاهی کامل از شرایط جوی، محیطی و سطح زیرکار آن ها باشد. در غیر اینصورت رنگ آمیزی بر روی سطوح رنگ نمای خارجی ساختمان ها و محیط های شهری نیازمند تجدید و ترمیم مداوم است و چه بسا هزینه های هنگفتی را به دنبال خواهد داشت.


خبرنامه ایمیلی !