رنگ بتن چه ویژگی هایی دارد؟

رنگ بتنیکی از مهمترین عوامل ماندگاری رنگ بر روی بستر زیرکار، تناسب و هماهنگی نوع رنگ با زیرکار آن است. برای رنگ آمیزی یک سطح قبل از هر کاری باید نوع زیرکار آن معین باشد تا لایه بندی مناسب رنگ آمیزی و نوع رنگ آن تعیین شود.

رنگهایی که برروی بتن به خصوص در فضاهای خارجی استفاده می شوند باید خواص ویژه ای داشته باشند اول آنکه اینگونه رنگها باید خاصیت تنفس داشته باشند. زیرا بتن همواره در درون بافت خود مقداری آب و رطوبت دارد که با گرم و سرد شدن هوا از سطح آن خارج  می شود و یا دوباره  آن را جذب می کند.

اگر رنگ بتن امکان تنفس نداشته باشد به مرور زمان با گرم و سرد شدن هوا رنگ از روی سطح بتن پوسته یا تبله خواهد شد.

همچنین رنگ هایی که بر روی سطوح سیمانی و بتنی استفاده می شوند باید تا حدودی خاصیت کشسانی داشته باشند. به علت آنکه در اثر انقباض و انبساط ناشی از گرم و سرد شدن  هوا بر روی پوشش هایی که کاملاً سخت باشند ترک هایی مویین و شبکه ای ایجاد می شوند، که به مرور باعث جدا شدن رنگ از روی سطح بتن می شوند.

از دیگر خواصی که رنگ های مناسب بر روی بتن دارند، خاصیت ضد حمله قلیایی آنها است. درون بتن و سطوح سیمانی همواره مقداری هیدروکسید کلسیم وجود دارد که خاصیت قلیایی داشته و به مرور به سطح آمده و ایجاد شوره می نماید و این امر گاهی باعث تخریب رنگ و یا ایجاد لکه بر روی سطح رنگ می شود. به همین سبب معمولاً بر روی سطح بتن قبل از رنگ آمیزی نهایی از پرایمری استفاده می شود که از حمله قلیایی و تراوش هیدروکسید کلسیم به سطح بتن جلوگیری  می کند. این پرایمر دوام و ماندگاری رنگ را برای مدت بیشتری حفظ می نماید.

این خواص از جمله ویژگیهای اولیه رنگ های مناسب بر روی سطح بتن و سیمان است. شرکت های معتبر و از جمله شرکت  SKK  خاصیت های ویژه  دیگری از قبیل خاصیت ضد قارچ و جلبک،  خاصیت ضد کلر، خاصیت ضد آنتی استاتیک، خاصیت خود شستشو و … را نیز به خواص اولیه آن افزوده و   رنگ های بسیار با کیفیت را به بازار عرضه نموده است.


خبرنامه ایمیلی !