رنگ های تند و ترش

وقتی که دمای روی زبانتان داغ و تند است، رنگ ها باید آن را تشدید کنند. این مجموعه رنگ ها شامل زرد زرد چوبه ای و نارنجی با نشاط است و ارغوانی آن را آتنشین تر می سازد. سس سالسای روشن و قرمز فلفلی ، مقداری Cayenne زنجبیل با مقداری برگ گشنیز یا گوآکامول (نوعی سس مکزیکی) سبز هم جزو این گروه محسوب می شوند. برای فرونشاندن این آتش تند، شما باید مقداری رنگ سرد اضافه کنید، اما خیلی کم! تندی و ترشی ، توسط مزه ی میوه ها القا می شود که با مزه ی میوه هایی مثل لیمو ترش ، لیمو ، پرتقال، کیوی و انار ارتباط تنگاتنگی دارد.

صورتی روی گریپ فروت ، ابعاد بیشتری را به این مخلوط ها اضافه می کند. برخلاف رنگ های مجموعه ی خوشمزه و شیرین یک مزه شیرین از این گروه خیال انگیز از رنگ های ناجی زندگی همواره وجود دارد.

رنگ های تند و ترش - روانشناسی رنگ ها

رنگ های تند و ترش - روانشناسی رنگ ها

رنگ های تند و ترش - روانشناسی رنگ ها

رنگ های تند و ترش - روانشناسی رنگ ها

رنگ های تند و ترش - روانشناسی رنگ ها

رنگ های تند و ترش - روانشناسی رنگ ها

رنگ های تند و ترش - روانشناسی رنگ ها

رنگ های تند و ترش - روانشناسی رنگ ها

رنگ های تند و ترش - روانشناسی رنگ ها


خبرنامه ایمیلی !