رنگ های سرد و خنک

سری دیگری از مجموعه مطالب روانشناسی رنگها اختصاص دارد به رنگ های سرد و خنک. این مجموعه از رنگ ها، بیشتر نمایانگر فعالیت هایی هستند که با تازگی و تجدید نیرو سروکار دارند مثل زدن یک مشت آب خنک به صورت ، تنفس در هوای آزاد، نشاط زاید الوصف ، شیرجه در استخر آب خنک در یک روز گرم تابستانی و طعم خنک نعنا.

این رنگ ها که معمولا در بخش سردتر طیف رنگی پیدا مشوند، این رنگ ها تمیز و شفاف هستند و در کف سبز رنگ روی دریا ، اشاره ای کوچک به گرما دارند. این یک چشم انداز کامل از سفید برفی است ولی باید خالص ، کریستالی و روشن براق باشد.

رنگ های خنک و سرد - روانشناسی رنگها

رنگ های خنک و سرد - روانشناسی رنگها

رنگ های خنک و سرد - روانشناسی رنگها

رنگ های خنک و سرد - روانشناسی رنگها

رنگ های خنک و سرد - روانشناسی رنگها

رنگ های خنک و سرد - روانشناسی رنگها

رنگ های خنک و سرد - روانشناسی رنگها

رنگ های خنک و سرد - روانشناسی رنگها

رنگ های خنک و سرد - روانشناسی رنگها


خبرنامه ایمیلی !