رنگ های نیرومند

رنگ های نیرومند

رنگ های نیرومند گروهی پیچیده که نسبت به مجموعه رنگ های خاکی کمی کلاسیک تر هستند. این گروه رنگی ، بیشتر برای تداعی طعم و مزه ، مورد استفاده قرار می گیرد. این رنگ ها خوش طعم و اشتها آورند. قهوه ای شکلاتی تمام پوشیده ، شرابی قرمز (بور گاندی) و شرابی ارغوانی ، زرد شرابی براق، شرابی سفید (رنگ شراب سفید) ارغوانی آلویی و قرمز شاتوتی همه و همه در سبز تاکستانی، ضیافت تصویری وسوسه کننده ای را به نمایش می گذارند.

دکوراسیون با رنگ های ستبر و نیرومند

دکوراسیون با رنگ های ستبر و نیرومند

دکوراسیون با رنگ های ستبر و نیرومند

دکوراسیون با رنگ های ستبر و نیرومند

دکوراسیون با رنگ های ستبر و نیرومند

دکوراسیون با رنگ های ستبر و نیرومند

دکوراسیون با رنگ های ستبر و نیرومند

دکوراسیون با رنگ های ستبر و نیرومند

دکوراسیون با رنگ های ستبر و نیرومند

دکوراسیون با رنگ های ستبر و نیرومند


خبرنامه ایمیلی !