رنگ های کلاسیک

عنصری ترین و غیرقابل تغییرترین ترکیبات رنگی، گروه کلاسیک ها هستند . این دسته از رنگ ها با اختلافات جزئی در طبیعت وجود دارند : قلوه سنگ ها، صخره ها، سنگ های قیمتی و غارهای بزرگ و کوچک. همه اینها نشانه ای از قدمت ساختمان هایی تاریخی و مجسمه های کهن، قدیمی و خاکی مانند مجسمه ی ابوالهول هستند. این رنگ ها ، تونالیته های خنثی هستند تا شامل ساده ترین بژ (قهوه ای مایل به زرد و خاکستری)، خاکستری و خاکستری مایل به قهو ای در رنگ های معدنی می شوند. این مجموعه به وضوح دیده شده و در عین حال شامل پایه ای ترین ترکیب و بنیادی ترین رنگ های ساده یعنی سیاه و سفید نیز می شوند.

CLASSIC (2)

CLASSIC (3)

CLASSIC (4)

www.allwallpapersfree.org

CLASSIC (6)


خبرنامه ایمیلی !