رنگ های گرم و داغ

ترکیبات گرم بلافاصله حس طلوع آفتاب را تداعی می کنند. اگر چه ما خورشید را با رنگ سمبلیک زرد نمی بینیم ولی گرمای مطبوع آن ، درهمه جا احساس می شود. در این گروه ، سفیدها همواره کرم رنگ و دارای ته مایه ی طلایی هستند که در ترکیب ، حسی غیر مهاجم و زودگذر را القا می کنند. همین احساسات (حتی گرمتر) در گروه رنگی ملایم Mellow نیز مشاهده می شود.

رنگ های گرم و داغ - روانشناسی رنگها

رنگ های گرم و داغ - روانشناسی رنگها

رنگ های گرم و داغ - روانشناسی رنگها

رنگ های گرم و داغ - روانشناسی رنگها

رنگ های گرم و داغ - روانشناسی رنگها

رنگ های گرم و داغ - روانشناسی رنگها

رنگ های گرم و داغ - روانشناسی رنگها

رنگ های گرم و داغ - روانشناسی رنگها

رنگ های گرم و داغ - روانشناسی رنگها

 


خبرنامه ایمیلی !