روانشناسی رنگ های خاص و منحصر بفرد

رنگها سراسر زندگی ما را در اختیار داشته و غیر قابل اجتناب هستند. هر رنگی داستان خودش را دارد؛ هر رنگی فرهنگ و حس خودش دارد؛ پس باید رنگ ها را بشناسیم، با آن ها ارتباط برقرار کنیم و از وجود آنها استفاده کنیم؛ این دقیقا یعنی روانشناسی رنگ ها! به عبارتی با روانشناسی رنگها، فرد می‌تواند وضعیت روحی و ضمیر ناخودآگاه خویش بهتر را بشناسد. با عدم جایگزینی صحیح رنگ در مکان خاص خود و به کارگیری نادرست آن در محیط های انسانی، صدمات روحی شدیدی بر انسان وارد خواهد آمد. یک رنگ بخش میانی مغز را تحریک میکند و در نتیجه بر اعصاب و روان انسان اثر میگذارد.

رنگ ها آنچنان در روح و روان آدمی اثر میگذارند که موجب تغییر رفتار وی میشوند و این نوع تغییر به تحول در خصوصیات و شخصیت افراد منجر میگردد. انسان و رنگ زیر مجموعه ای از نظام کل و جهان میباشند، لذا انسان و رنگ و طبیعت دائما در تعامل با هم بوده و در نهایت انسان محصور در چهار دیواری طبیعت را تحت تأثیر کلی و محسوس قرار میدهند.

حتما بخوانید :  تاثیر روانی رنگ ها بر روحیه افراد

روانشناسی رنگ های خاص و منحصر بفرد

رنگ های منحصر بفرد از خارق العاده تا عجیب و غریب ! وقتی شرایط نیازمند یک ترکیب واقعا منحصر به فرد یا عنصری شگفت انگیز است، چیزی بهتر از رنگ نمی تواند این پیام غیرکلامی را منتقل سازد. برخی از این ترکیبات نیز ممکن است نامتعارف و غریب به نظر بیایند. ترکیبی که از نگاه شخصی ممکن است محرک و خوشایند باشد ، ممکن است از نگاه دیگری کاملا عصبانی کننده باشد! ولی آنها باعث جلب توجه می شوند و در بسیاری از موارد درست به هدف می زند.

دکوراسیون با طراحی زیبا و منحصر بفرد

دکوراسیون با طراحی زیبا و منحصر بفرد

دکوراسیون با طراحی زیبا و منحصر بفرد

دکوراسیون با طراحی زیبا و منحصر بفرد

دکوراسیون با طراحی زیبا و منحصر بفرد

دکوراسیون با طراحی زیبا و منحصر بفرد

دکوراسیون با طراحی زیبا و منحصر بفرد


خبرنامه ایمیلی !