روانشناسی رنگ های قدرتمند

رنگها سراسر زندگی ما را در اختیار داشته و غیر قابل اجتناب هستند. هر رنگی داستان خودش را دارد؛ هر رنگی فرهنگ و حس خودش دارد؛ پس باید رنگ ها را بشناسیم، با آن ها ارتباط برقرار کنیم و از وجود آنها استفاده کنیم؛ این دقیقا یعنی روانشناسی رنگ ها! به عبارتی با روانشناسی رنگها، فرد می‌تواند وضعیت روحی و ضمیر ناخودآگاه خویش بهتر را بشناسد. با عدم جایگزینی صحیح رنگ در مکان خاص خود و به کارگیری نادرست آن در محیط های انسانی، صدمات روحی شدیدی بر انسان وارد خواهد آمد. یک رنگ بخش میانی مغز را تحریک میکند و در نتیجه بر اعصاب و روان انسان اثر میگذارد.

رنگ ها آنچنان در روح و روان آدمی اثر میگذارند که موجب تغییر رفتار وی میشوند و این نوع تغییر به تحول در خصوصیات و شخصیت افراد منجر میگردد. انسان و رنگ زیر مجموعه ای از نظام کل و جهان میباشند، لذا انسان و رنگ و طبیعت دائما در تعامل با هم بوده و در نهایت انسان محصور در چهار دیواری طبیعت را تحت تأثیر کلی و محسوس قرار میدهند.

حتما بخوانید :  تاثیر روانی رنگ ها بر روحیه افراد

روانشناسی رنگ های قدرتمند

این گروه مقتدر و قوی از رنگ های زیادی تشکیل می شود، ولی قوی ترین ترکیب، با استاده از یک طیف تک سمبولیک و ترکیب آن با سیاهی (که دارای قدرت مطلق است) ایجاد می شود. سیاه با قرمز مایل به زرد، که رنگی کاملا کلیسایی و قدرتمند است، سیاه با ارغوانی شاهوار یا آبی سلطنتی ، سیاه با زرد، رنگ های ترکیبی خیره کننده ای هستند که نماد حیوانات درنده و حشرات گزنده هستند.

ترکیبات دیگر شامل انواع سیاه است که نشانگر اقتدار و طوسی زغالی سنگی یا آبی پر رنگ به علاوه دو رنگ قدرتمند دیگر از خانواده سبز که یکی رنگ پول و دیگری رنگی نظامی است.

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها

رنگ های قدرتمند - روانشناسی رنگها


خبرنامه ایمیلی !