استفاده از دیوار آجری در طراحی داخلی اتاق خواب

به طور کلی عناصر فراوانی برای خلق یک دکوراسیون و طراحی داخلی خاص وجود دارد که یکی از آن ها استفاده از مصالح قدیمی و سنتی مانند آجر می باشد که امروزه این روش بسیار رایج شده است. در واقع این عنصر حس و حال خاصی به فضا می بخشد و از نظر بصری، عنصری بسیار قدرتمند هستند.

به طور کلی مصالح آجری از شخصیت ارگانیک برخوردار هستند که این چنین شاخصه هایی را نمی توان در دیوار های ساده پیدا کرد. بسیاری از طراحان به جای ساده نگه داشتن آنها، ترجیح می دهند با توجه به طرح کلی فضا آنها را رنگ کنند تا با فضا هماهنگ باشد. در مقابل بعضی دیگر این گونه می پسندند که رنگ آن متضاد با سایر عناصر موجود در فضا باشد تا به صورت شاخص نمایان شود.

نمونه های استفاده از دیوار آجری در طراحی داخلی

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری

طراحی اتاق خواب با دیوار آجری


خبرنامه ایمیلی !