طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلاییدر طراحی معماری و همچنین طراحی نمای این ساختمان ویلایی که در کانادا اجرا شده است شرکت معماری BONE Structure بخوبی اقلیم منطقه را شناسایی کرده است و سبک طراحی را متناسب با فضای کوهستان St-Donat در نظر گرفته شده است (کوهستان St-Donat واقع در ایالت کبک کشور کانادا می باشد).

نمای این ساختمان ویلایی با مصالحی همچون چوب، فلز، سنگ و شیشه اجرا شده است. نمای ساختمان بر اساس سبک مدرن طراحی شده و سعی شده است با استفاده از شیشه در ابعاد بزرگ حداکثر زاویه دید به اطراف ساختمان فراهم گردد.

از حجم معماری ویلا و نمای ساختمان که بگذریم، طراحی داخلی این ساختمان ویلایی نیز درخور توجه است. دیزاین داخلی نیز بر اساس سبک مدرن و بصورت دوبلکس است. مصالحی مثل چوب و سنگ در فضای داخلی نیز مورد استفاده قرار گرفته اند و با متریال های دیگر همنشین شده اند.

گالری تصاویر طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

طراحی معماری و نمای ساختمان ویلایی

منبع : archline.ir


خبرنامه ایمیلی !