محافظت از نمای آجری با رنگ و پوشش شفاف

پوششهای شفاف SKK برای محافظت آجرهای نما

محافظت از نمای آجری

آجر به سبب ماهیت طبیعی و بافت ویژه خود در نمای برخی از ساختمانها به خصوص ساختمان های مسکونی بکار می رود و محافظت از نمای آجری همواره امری مشکل و هزینه بر بوده است. زیرا یکی از ضعف های نماهای آجری ، جذب آلودگی های محیطی ناشی از گرد و غبار، باران های اسیدی و دوده معلق در هوا است. همچنین ایجاد شوره در نماهای آجری موجب از بین رفتن جلوه آن می شود.

شرکت SKK برای مقابله با رشد آلودگی و ایجاد شوره در نماهای آجری، چندین محصول ویژه را تولید و ارائه نموده است. این محصولات شامل چندین پوشش شفاف برای محافظت آجر ، سنگ طبیعی، بتن، چوب و … می شوند. همچنین برای پاک سازی نماهای آجری که بدون پوشش محافظ بوده و آلودگی های محیطی جذب آن ها شده است ، روشی بسیار منحصر به فرد پیشنهاد می کند.

محافظت آجرهای نما

پوششهای شفاف SKK محافظت آجرهای نما

لیست پوشش های شفاف برای محافظت از سطوح بتنی ، آجری و چوبی


خبرنامه ایمیلی !