محیط شهری زیبا می تواند در ارتقای سلامت روحی شهروندان موثر باشد

زیبا سازی شهرهمانطور که زیبایی و کیفیت بصری در محیط داخلی خانه ها می توانند در آرامش روحی انسان تأثیرگذار باشند، محیط شهری متنوع و زیبا احساس طراوت و شادابی را به شهروندان منتقل می نماید. مکانهای آلوده و بدون رنگ های جاذب، باعث ایجاد خواب آلودگی، کسالت و گاهی پرخاشگری و تندخویی می گردند. لذا توجه ویژه به محیط شهری و استفاده از رنگهای مناسب بر روی اجزای محیط شهری نظیر پل ها، المانهای شهری، فنس ها، جاده ها و …، سلامت و آرامش روحی شهروندان را به ارمغان خواهد آورد.

رنگ ها و پوشش های SKK طیف بسیار وسیعی از رنگهای شهری با خواص و کیفیت های متنوع را جهت زیبا سازی محیط شهری ارائه می نماید. این محصولات با خاصیت های ضد آلودگی، ضد شعار نویسی، ضد اشعه ماورای بنفش نور خورشید، ضد نفوذ دوده، خود شستشو و غیره توسط شرکت SKK با نامهای زیر تولید شده است :


خبرنامه ایمیلی !