مراحل اجرای رنگ نمای ساختمان

رنگ نمای ساختمانانجام عملیات رنگ نمای ساختمان در هر پروژه بستگی به شرایط پروژه دارد.ساختمان ها یا قدیمی هستند و نیاز به مرمت و بازسازی دارند و یا در حال احداث بوده و نوساز محسوب می شوند.لذا شیوه های اجرایی و مراحل اجرای رنگ ساختمان در هر یک از حالات فوق متفاوت خواهد بود. کسب نتیجه مطلوب و دستیابی به نمای پایدار و مقاوم منوط به رعایت دستور العمل های فنی می باشد که به اختصار در مراحل زیر صورت می پذیرد :

آماده سازی اولیه سطح

ابتدا باید بستر زیر کار برای اجرای رنگ نمای ساختمان آماده شود تا دوام و ثبات آن تضمین شود.در ساختمان های قدیمی با شستشو و لایه برداری پوسته فاسد شده و ترمیم ترک ها و یا سطوح تخریب شده به وسیله ترمیم کننده های مناسب صورت می گیرد.در پروژه های نوساز با استفاده از مواد افزودنی مناسب سطح زیر کار مستحکم ، صاف و بدون موج ایجاد می شود.

اجرای لایه پرایمر

لایه پرایمر با توجه به نوع بستر زیرکار ( بتن ، سیمان ، گچ ، آجر ، چوب و … ) تعیین می شود . این لایه باید بتواند به خوبی به سطح بستر بچسبد و پیوند کاملی به لایه های بعدی رنگ نمای ساختمان برقرار سازد.این لایه باید جلو آثار مخرب ناشی از بستر زیر کار نظیر حمله قلیایی زیر کار بتنی و سیمانی ، گسترش زنگ بستر های فلزی را بگیرد.

اجرای لایه میانی یا بافت

این لایه با توجه به نوع مصالح انتخابی متفاوت است و شکل و نمای اصلی پوشش از آن نشات می گیرد.در برخی از انواع رنگ نمای ساختمان ، لایه میانی از سنگدانه های طبیعی تشکیل شده اند و دارای رنگ طبیعی هستند.لایه میانی یا بافت در بعضی از محصولات سفید یا تک رنگند و باید به وسیله لایه نهایی پوشش شود.

اجرای لایه نهایی

در این مرحله ، با توجه به نوع محصول و شرایط آب و هوایی منطقه لایه نهایی انتخاب و اجرا می شود. در محصولات دانه سنگی لایه نهایی بی رنگ است و نقش محافظتی دارد.در برخی از انواع رنگ نمای ساختمان ، لایه نهایی رنگی با ویژگی محافظتی و تزیینی است که بر روی لایه میانی و یا آستری اجرا می شود.

اجرای تمامی لایه های رنگ نمای ساختمان دوام و زیبایی ماندگار رنگ را ایجاد می کند و در طول مدت بقای نما ، زیبایی ظاهر رنگ نمای ساختمان را تامین می نماید.شرکت های معتبر رنگسازی معمولا متناسب با شرایط جوی و نوع محصولات ، لایه بندی های متناسب آن را پیشنهاد می کنند.


خبرنامه ایمیلی !