موزه ملبورن – Melbourne Museum

موزه ملبورنموزه ملبورن که در حاشیه شمالی شهر و در میان باغهای کارلتن قرار گرفته یادآور فضاهای نمایشگاهی قرن نوزدهم است که پیشتر در همین مکان برگزار شده بود . موزه سبک بوز آر (Beawx Arts) را ارج نهاده و از تقارن آن بهره گرفته است. اما برخی عناصر موجود در فرم آرا برجسته ساخته است. ساختمان ها در امتداد یک میدانگاه بزرگ رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند. سقف معلق و بلند پرواز آن از بزرگی کل پروژه خبر می دهد. پلان موزه آراستاری است از عناصری که تحت یک شبکه ی حجمی فرمال،عملا در داخل یک شبکه ی فلزی ، گرد یکدیگر آمده اند. موزه اصلا از ساختمانهایی تشکیل شده که به چشم انداز اجازه می دهند تا به داخل فرم نفوذ کند و تعامل موجود میان باغ و فضای سبز از یک سو و فضاهای باز داخل موزه از سوی دیگر را به این ترتیب افزایش می دهند. حال بازدید کنندگان پس از بازدید از گالری مرکزی مثبت و حاکی از حس انسجام بوده است. این گالری دهلیزی روشن است که فضای باز و نیز فضای سبز داخلی دارد و همه ی گالریها را به شکلی به یکدیگر پیوند می زند.این فضا برای گشت و گذار در نظر گرفته شده است که در موزه های معاصر نقش مهمی ایفا می کند.

موزه ملبورن

موزه ملبورن


خبرنامه ایمیلی !