موزه ملی استرالیا – National Museum of Australia

کارفرما : دولت مشترک المنافع استرالیا ، دپارتمان اطلاعات ، تکنولوژی و ساخت هنری ارتباطی.

مساحت : 21983 مترمربع

هزینه : 28 میلیون دلار آمریکا

موزه ملی استرالیا

National Museum of Australia

این موزه بسیار بحث انگیز در شهر کانبرا شرح مبسوطی است برگذشته و حال فرهنگ استرالیا. طرح موزه استعاره ی یک سلسله ی بولی (Boolean) که در ریاضیات منطقی و کامپیوتری نقش مهمی را ایفا می کند را به عنوان اصل گرفته است. رشته ی یاد شده محورهای مختلف ساختمان موزه را به یکدیگر ارتباط می دهد و حس پیوسته و منسجمی از خاک و آب و فضا و ساختمان را در ذهن پدید می آورد. رواقها ، پاگردها و عناصر کلی چشم انداز در کنار شکل هلالی/ قوسی کل موزه حاصل همگرایی عناصر فرهنگی در کشور استرالیایی های اصیل پیوند می زند. موسسه ی بومیان استرالیا و مرکز مطالعات تورس استریت آیلندر در داخل موزه جای گرفته اند. که یک ورسیون سیاهپوستی از ویلا ساووآی لوکوربوزیه به شمار می آید :

National Museum of Australia - موزه ملی استرالیا

نمای هوایی از موقعیت شبه جزیره

 

National Museum of Australia - موزه ملی استرالیا

نورپردازی دراماتیک فرم های معماری

 

National Museum of Australia - موزه ملی استرالیا

نورپردازی دراماتیک فرم های معماری

 

National Museum of Australia - موزه ملی استرالیا

باغ مرکزی

 

National Museum of Australia - موزه ملی استرالیا

رشته های پولی که خود را از خلال عناصر متفاوت معماری آشکار ساخته اند

 

National Museum of Australia - موزه ملی استرالیا

 

National Museum of Australia - موزه ملی استرالیا

فضای نمایشی


خبرنامه ایمیلی !