نرم افزار تشخیص رنگ و کد رنگ برای موبایل

نرم افزار تشخیص رنگ و کد رنگنرم افزار تشخیص رنگ و کد رنگ برای موبایل  نرم افزاریست کاربردی که قابلیت تشخیص رنگ و تبدیل آن به کد های RGB  و HEX و CMYK را دارد و کاربرد زیادی در انتخاب رنگ در نرم افزار های Photoshop  و 3D Max و AutoCad و نرم افزار های مربوط به طراحی وب ، معماری و گرافیک دارد.

لینک دانلود


خبرنامه ایمیلی !