پوشش های معماری

رنگ در فضا های بهداشتی

فرانک لویدرایت یکی از معماران مشهور دنیا ، معتقد بود که مصالح روح دارند و مخاطب در مواجهه با آن ها برداشتی فراتر از رنگ و شکل را دریافت می کند .
یکی از مهمترین اجزای معماری که انسان هنگام قرارگیری در محیط آن ارتباطی مستقیم برقرار می کند پوسته ها یا پوشش های معماری فضاها است. این سطوح با حواس بینایی و لامسه انسان ارتباطی مستقیم دارند. حتی شنوایی و بویایی نیز گاهی برای درک بهتر فضاهای معماری به انسان کمک می کنند. صدای باز و بسته شدن یک در چوبی با یک در فلزی متفاوت است. بوی کاه گل با بوی آجر فرق می کند. حتی راه رفتن بر روی کف چوبی با کف سنگی احساسات متمایزی را ایجاد می کند. این مثال ها نشان می دهد که انسان برای درک فضا به غیر از حس بینایی از حواس دیگر خود نیز بهره می برد. دانستن این موضوع، اهمیت پوشش های معماری که لایه بیرونی سطوح تشکیل دهنده فضاها هستند را دو چندان می سازد. طراح با در نظر گرفتن همه عناصر تشکیل دهنده فضا، تشخیص می دهد که بهتر است سطح دیوار از چه مصالحی باشد؛ براق باشد، مات و یا نیمه مات؛ رنگ لایه پوشش معماری و یا مصالح انتخابی، قرمز باشد یا زرد، سطح آن بافت دار باشد یا صاف. این ویژگیها، عواملی هستند که در طراحی فضا نقش مهمی ایفا می کنند و به آن غنا می بخشند.
معمار، متناسب با ایده اولیه خود روح مصالح را در کالبد معماری ساخته خود می دمد و فضایی می سازد که با انسان ارتباطی وصف نا شدنی برقرار می کند.


خبرنامه ایمیلی !