کاربردهای نوین رنگ در صنعت ساختمان

رنگ skkدر گذشته استفاده از رنگ در صنعت ساختمان در کاربردهای محدودی صورت می گرفت و اغلب جنبه تزئینی و زیبایی داشت. اما با گسترش و پیشرفت فناوری های صنایع شیمیایی و نانو تکنولوژی   درصنعت ، رنگ ساختمان کاربردهای نوینی پیدا نمود. یکی از مهمترین کاربردهای رنگ که بیش از دیگر کاربردهای آن اهمیت پیدا نمود محافظت است. به همین منظور، ماده رنگی علاوه بر زیبایی، نقش مقابله با عوامل مخرب را نیز بدست آورد.

 این عوامل مخرب در محیط و اقلیم های مختلف با یکدیگر متفاوت است نمونه هایی از اینگونه کاربردها در سطوح ساختمان عبارتند از :

رنگ های ضد اشعه ماوراء بنفش نور خورشید برای محافظت سطوح نمای ساختمان از رنگ پریدگی و تجزیه مولکولی.

رنگ های ضد جلبک و خزه و قارچ برای محافظت سطوح ساختمان در برابر نفوذ و گسترش خزه بر روی نما.

رنگ های ضد باکتری برای جلوگیری از نفوذ و گسترش باکتریها و قارچها در سطوح محیط های نیازمند پاکیزگی شدید.

رنگ های ضد نمک ها و اسیدها و بازها برای محافظت سطوح نما از تخریب ناشی از بارانهای اسیدی، بارانهای نمکی و همچنین برای سطوح کف و دیوار کارخانجات و صنایح شیمیایی.

رنگ های خود شستشو برای استفاده در محیط و آب و هوای خیلی آلوده جهت جلوگیری از جذب آلودگی.

رنگ های ضد حریق برای به تأخیر اندازی ریزش سازه ساختمان در هنگام وقوع حریق.

رنگ های عایق حرارت برای محافظت فضای داخلی از تأثیر پذیری زیاد از آب و هوای خارجی و کاهش مصرف انرژی.

این کاربردها و دیگر نقشهایی که هم اکنون در صنعت رنگ ساختمان احساس می شود مراکز تحقیقات و شرکتهای شیمیایی و رنگ سازی را برای تولید محصولات نوین به تکاپو انداخته است و باعث ایجاد رقابت در تولید مواد جدید شده است.


خبرنامه ایمیلی !