کسب جایزه معمار توسط دفتر معماری تجربه زمان ما

کسب مقام نخست پانزدهمین دوره ی جایزه معمار توسط دفتر معماری تجربه زمان ما، سرکار خانم مهندس هانیه علیزاده و جناب آقای مهندس محمود گنجی موجب شادی و افتخار مدیران و پرسنل شرکت سایگان توس در خدمت رسانی به این عزیزان است.

امید است تنوع محصولات و کیفیت خدمات شرکت، بیش از پیش بتواند در کسب اعتماد و تسهیل خلق آثار معماران و هنرمندان کشور موثر واقع شود.

جایزه معمار


خبرنامه ایمیلی !