محافظت از آجرنما با پوشش های شفاف SKK اس کی کی

پوششهای شفاف SKK برای محافظت آجرهای نما

محافظت از آجرنما با پوشش های شفاف

آجر به سبب ماهیت طبیعی و بافت ویژه خود در نمای برخی از ساختمانها به خصوص ساختمان های مسکونی بکار می رود. اما یکی از ضعفهای نماهای آجری ، جذب آلودگیهای محیطی ناشی از گرد و غبار، بارانهای اسیدی و دوده معلق در هوا است. همچنین ایجاد شوره در نماهای آجری موجب از بین رفتن جلوه آن می شود.

 شرکت SKK برای مقابله با رشد آلودگی و ایجاد شوره در نما های آجری ،  چندین محصول ویژه را تولید و ارائه نموده است. این محصولات شامل چندین پوشش شفاف برای محافظت آجر ، سنگ طبیعی، بتن، چوب و … می شوند.

محافظت آجرهای نما

پوششهای شفاف SKK محافظت آجرهای نما

همچنین برای پاک سازی نماهای آجری که بدون پوشش محافظ بوده و آلودگی های محیطی جذب آن ها شده است ، روشی بسیار منحصر به فرد پیشنهاد می کند.

لیست پوشش های شفاف برای محافظت از سطوح بتنی ، آجری و چوبی

حتما بخوانید :   آیا رنگ می تواند عایق حرارتی باشد؟

خبرنامه ایمیلی !