راهکار مقابله با وندالیسم در فضاهای شهری چیست ؟

راهکار مقابله با وندالیسم در فضاهای شهریوندالیسم به معنای تخریب اشیاء و آثار فرهنگی و یا اموال عمومی است و یک ناهنجاری اجتماعی به حساب می آید. نمونه بسیار مشهود  وندالیسم در فضاهای شهری، شعارنویسی، پاشش رنگ و دیوارنویسی بر روی سطوح دیواره ها، ستونها، پلها و دیگر سطوح شهری در معرض دید است که در برخی از زمانهای شبانه روزکه خالی از حضور مردم می باشند اتفاق می افتد. این پدیده موجب می شود سیمای شهر ظاهر بسیار نازیبایی داشته باشد. برای جلوگیری از این پدیده مسئولین شهری علاوه بر اینکه باید از حرکت های اجتماعی و فرهنگی متناسب کمک بگیرند، بایستی راهکارهایی برای کاهش آسیب های ناشی از آن بر سطوح شهر بیندیشند.
یکی از روشهای کاهش آسیب ها، استفاده از رنگ های مخصوص است که امکان جذب آلودگی و جذب رنگ آن بسیار کم باشد. این گونه رنگ ها با ساختار مولکولی بسیار سخت خود امکان جذب و نفوذ مواد شیمیایی و رنگ آن ها بسیار پایین بوده و در نتیجه در صورت شعارنویسی با اسپری و یا نصب پوستر بر روی آن با مواد پاک کننده به راحتی قابل پاک شدن هستند. اینگونه رنگ ها سطح نماهای شهری را به تخته های وایت بردی تبدیل می نمایند که رنگ از روی آن قابل پاک شدن است. شرکت SKK یکی از بهترین انواع این محصولات، با نام تجاری SK Hard Clean را تولید نموده است که در فضاهای شهری برای جلوگیری از آلودگی هوا و آلودگی های ناشی از وندالیسم کاربرد زیادی دارد.

حتما بخوانید :   رنگ های معنوی و روحانی

خبرنامه ایمیلی !