رنگهای آرام ، صاف و ساکت

تصور کنید یک آسمان آبی صاف که در یک آب سبز آبی زلال دریا منعکس شده است و ابرهای پراکنده سپیدی هم برای تأکید بیشتر بر روی یک استراحت آرامش بخش در بالای آن دیده می شوند. اینها همگی آبی های روشن تا متوسط و یا تونالیته های تیره ی آبی ، سبز آبی ، سبز یا بنفش کمرنگ هستند که احتمالا با یک تکه ابر یا رنگ سفید برفی مورد تأکید قرار می گیرند تا یک تضاد طبیعی را نشان بدهند. از آنجایی که رنگ های روشن بیانگر صلح و آرامش هستند، از آنها به میزان ناچیزی، برای نشان دادن تأکید نیز استفاده می شود.

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

رنگهای آرام صاف ساکت - روانشناسی رنگها

حتما بخوانید :   9 اشتباه در رنگ آمیزی فضا

خبرنامه ایمیلی !