SKK IRAN | بافت

ترکیب رنگ و بافت چوبی و سنگی در نمای ساختمان

ترکیب رنگ و بافت چوبی و سنگی در نمای ساختمان

در این گالری همانطور که مشاهده میکنید ؛ ترکیب پذیری رنگ ها و پوشش های معماری را با سایر بافت ها مانند چوب و سنگ را به نمایش گذاشته شده است . که بر زیبایی نما می افزاید و همچنین امکان استفاده از تنوع رنگی در نمای ساختمان پدید می آید. 0

اجرای نمای ساختمان با تنوع رنگی زیاد

اجرای نمای ساختمان با ترکیب بافت و رنگ

داشتن تنوع رنگی زیاد مخصوصا برای نمای ساختمان های ویلایی و مسکونی میتواند یکی از مواردی باشد که اغلب افراد دوست دارندش. ولی با مصالح روتین نماسازی مانند سنگ نتوانند دقیقا به آن ترکیب رنگی که مد نظرشان است به آسانی و قیمت مناسب برسند. که ما به آنها استفاده از رنگ ها و پوشش […]