SKK IRAN | ترکیب بافت

ترکیب رنگ و بافت چوبی و سنگی در نمای ساختمان

ترکیب رنگ و بافت چوبی و سنگی در نمای ساختمان

در این گالری همانطور که مشاهده میکنید ؛ ترکیب پذیری رنگ ها و پوشش های معماری را با سایر بافت ها مانند چوب و سنگ را به نمایش گذاشته شده است . که بر زیبایی نما می افزاید و همچنین امکان استفاده از تنوع رنگی در نمای ساختمان پدید می آید. 0