SKK IRAN | تنوع رنگ

اجرای نمای ساختمان با تنوع رنگی زیاد

اجرای نمای ساختمان با ترکیب بافت و رنگ

داشتن تنوع رنگی زیاد مخصوصا برای نمای ساختمان های ویلایی و مسکونی میتواند یکی از مواردی باشد که اغلب افراد دوست دارندش. ولی با مصالح روتین نماسازی مانند سنگ نتوانند دقیقا به آن ترکیب رنگی که مد نظرشان است به آسانی و قیمت مناسب برسند. که ما به آنها استفاده از رنگ ها و پوشش […]

رنگ های شاد و متنوع برای رنگ نمای ساختمان

رنگ های شاد و متنوع به عنوان رنگ نمای ساختمان

در این گالری تصاویری از ساختمان هایی را مشاهده میکنید که از رنگ های شاد برای نما بهره گرفته اند که زیبایی خاصی به آنها بخشیده است. تنوع رنگی یکی از مزایای استفاده از رنگ ها و پوشش های معماری برای ساخت نمای ساختمان محسوب میشود. 0