SKK IRAN | سبز

رنگ آمیزی نمای ساختمان - نمای رنگی - نمای شهر - شهر رنگی - color city - شهر کوهستانی

تاثیر رنگ نمای ساختمان ها بر محیط پیرامون

در این گالری همانطور که مشاهده میکنید ، وجود ساختمان ها با رنگ نمای مختلف و متنوع باعث ایجاد چهره ای زیبا و سرزنده از یک منطقه ، شهر و یا روستا میشود. استفاده از رنگ به عنوان پوشش نمای ساختمان یکی از بهترین و مقرون به صرفه ترین راه های نماسازی است. 0