SKK IRAN | سفید

اجرای نمای ساختمان با تنوع رنگی زیاد

اجرای نمای ساختمان با ترکیب بافت و رنگ

داشتن تنوع رنگی زیاد مخصوصا برای نمای ساختمان های ویلایی و مسکونی میتواند یکی از مواردی باشد که اغلب افراد دوست دارندش. ولی با مصالح روتین نماسازی مانند سنگ نتوانند دقیقا به آن ترکیب رنگی که مد نظرشان است به آسانی و قیمت مناسب برسند. که ما به آنها استفاده از رنگ ها و پوشش […]

رنگ نمای ساختمان ویلایی

گالری رنگ نمای ساختمان – نمای ویلایی

در سری اول از گالری رنگ نمای ساختمان تصویر تعدادی نمای ویلایی را آماده کرده ایم که نمای آنها با استفاده از رنگ و پوشش های معماری اجرا شده است. 0

نمای ساختمان مسکونی با رنگ سفید

نمای ساختمان مسکونی با رنگ سفید

نمای ساختمان مسکونی در نمای این ساختمان مسکونی – ویلایی از رنگ ها و پوشش های معماری بعنوان پوشش نمای آن استفاده شده است.   0