SKK IRAN | سقف

اجرای پوشش سقف و نمای ساختمان با رنگ

اجرای پوشش سقف و نمای ساختمان با رنگ

در نمای ساختمان های مسکونی و ویلایی اغلب فضاهایی ایجاد میشود که باید مسقف باشد. که این امر نیازمند تمهیدات لازم برای زیبا سازی سطح قابل مشاهده این سقف و هماهنگی آن با سایر بخش های نما می باشد . تنها مصالح و پوششی که میتواند این زیبایی را به همراه سبکی و سهولت اجرا […]