SKK IRAN | شیروانی

استفاده از رنگ نما و رنگ برای نمای ساختمان woonhuis zwolle house

استفاده از رنگ برای نمای ساختمان ویلایی

نمای ساختمان ویلایی در این نمای ساختمان ویلایی که وجود سقف شیروانی در آن نشان دهنده شرایط جوی مرطوب و بارانی است همانطور که میبینید برای ایجاد نمای آن از رنگ ها و پوشش های معماری به زیبایی استفاده شده است. 0