SKK IRAN | نمای ساختمان رنگی

نمای ساختمان با رنگ های متنوع و شاد

نمای ساختمان با رنگ های متنوع و شاد

نمای ساختمان با رنگ های متنوع و شاد در این نمای ساختمان که یک مجتمع مسکونی است ، رنگ های شاد و متنوع در کنار هم توانسته اند تصویر زیبایی را از یک ساختمان به نمایش بگذارند که این در زیبایی شهر نیز بی تاثیر نیست. 0