SKK IRAN | نمای سفید

نمای ساختمان های با اشکال خاص - رنگ نمای ساختمان - نمای ساختمان خاص - نماسازی - اجرای نما - رنگ نما - نمای سفید

ایجاد نمای ساختمان های با اشکال خاص و پیچیده با رنگ

در این گالری ، تصویر ساختمان هایی را میبینیم که بخاطر داشتن فرم نمای پیچیده ، اجرای نما برایشان کاری دشوار است و تنها مصالحی که امکان اجرای صحیح و آسان را بر روی این نماها دارد رنگ و پوشش های معماری است که بدلیل سهولت در اجرا بسیار مورد توجه قرار گرفته است. 0

رنگ نمای ساختمان ویلایی

گالری رنگ نمای ساختمان – نمای ویلایی

در سری اول از گالری رنگ نمای ساختمان تصویر تعدادی نمای ویلایی را آماده کرده ایم که نمای آنها با استفاده از رنگ و پوشش های معماری اجرا شده است. 0

نمای سفید ساختمان در اسپانیا - خانه سفید - casa calafat

نمای سفید ساختمان در اسپانیا

نمای سفید ساختمان – خانه سفید در نمای این ساختمان ویلایی از رنگ سفید و سایر پوشش های معماری برای ساخت نمای آن استفاده شده است. 0

استفاده از رنگ نما و رنگ برای نمای ساختمان woonhuis zwolle house

استفاده از رنگ برای نمای ساختمان ویلایی

نمای ساختمان ویلایی در این نمای ساختمان ویلایی که وجود سقف شیروانی در آن نشان دهنده شرایط جوی مرطوب و بارانی است همانطور که میبینید برای ایجاد نمای آن از رنگ ها و پوشش های معماری به زیبایی استفاده شده است. 0