SKK IRAN | نمای چوبی

استفاده از رنگ و چوب در نمای ساختمان - نمای چوبی - نمای رنگی

استفاده از رنگ و چوب در نمای ساختمان

در این گالری همانطور که مشاهده میکنید ، با استفاده از دو یا چند مصالح و متریال با جنس و بافت مختلف توانسته اند نماهای بسیار زیبایی را برای ساختمان خلق کنند . از مزایای استفاده از رنگ در نمای ساختمان ها ، قابلیت ترکیب پذیری با سایر مصالح می باشد. 0