SKK IRAN | نمای کنسولی

اجرای آسان نماهای کنسولی با رنگ وپوشش های معماری

اجرای آسان نمای ساختمان کنسولی با رنگ و پوشش های معماری

همانطور که مشاهده میکنید در این گالری تصاویری از ساختمان هایی وجود دارد که در نمای خود حالت کنسولی و یا تورفتگی دارند که با استفاده از رنگ ها و پوشش های معماری توانسته اند نمایی زیبا و با اجرایی ساده داشته باشند. 0