SKK IRAN | کنسول

نمای ساختمان - رنگ نمای ساختمان - پنجره های نمای ساختمان - نمای شیشه ای - نمای کنسولی - نمای طره ای

استفاده از رنگ برای نمای ساختمان های کنسولی و طره ای

در برخی نماها ممکن است قسمت هایی به صورت بیرون زدگی و یا تورفتگی وجود داشته باشد و یا قسمتی نیز حکم طره و یا سایه بان را داشته باشد . که همه اینها جزوی از نما است و باید زیباسازی شود تا ساختمان ما چهره زیبایی به خود بگیرد. ما باید از پوششی سبک […]

نمای کنسولی - نمای ساختمان سفید - مصالح سبک - نماسازی

سبک سازی نمای ساختمان با استفاده از رنگ

سبک بودن مصالح ، در ساخت نماهایی بصورت کنسول و بیرون زدگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . که استفاده از رنگ به عنوان پوشش نمای ساختمان به ما این امکان را میدهد تا نمایی سبک و مقاوم داشته باشیم. 0

اجرای آسان نماهای کنسولی با رنگ وپوشش های معماری

اجرای آسان نمای ساختمان کنسولی با رنگ و پوشش های معماری

همانطور که مشاهده میکنید در این گالری تصاویری از ساختمان هایی وجود دارد که در نمای خود حالت کنسولی و یا تورفتگی دارند که با استفاده از رنگ ها و پوشش های معماری توانسته اند نمایی زیبا و با اجرایی ساده داشته باشند. 0

نمای ساختمان رنگی با کنسول های مربعی در ژاپن a lil color and scale - japan

نمای ساختمان رنگی با کنسول های مربعی در ژاپن

نمای ساختمان رنگی با کنسول های مربعی در ژاپن در یک نمای ساختمان که از ترکیب احجام مربعی به صورت پیش آمدگی و تو رفتگی ایجاد شده است با ترکیب رنگ های مختلف توانسته اند چهره زیبایی را از یک ساختمان به نمایش بگذارند . 0