امولسیون

رنگ امولسیونی اکریلیک Super Biofine با خاصیت ضد جلبک و خزه

رنگ امولسیونی اکریلیک رنگ امولسیونی اکریلیک با خاصیت ضد جلبک و خزه مشخصات عمومی رنگ امولسیونی اکریلیک یک جزئی براق با خاصیت ضد جلبک و خزه ترکیب مصالح رزین اکریلیک موارد استفاده برای سطوح دیوارهای داخلی و خارجی سطوح قابل اجرا مناسب برای سطوح پرایمر خورده بتنی، سیمانی، بنایی، آجری، صفحات گچی سخت و صفحات […]

رنگ امولسیونی Pleasecoat برای سطوح دیوارهای داخلی و خارجی

رنگ امولسیونی Pleasecoat برای سطوح دیوارهای داخلی و خارجی

مشخصات عمومی رنگ امولسیونی یک جزئی پایه آبی براق با رزین اکریلیک ویژه ترکیب مصالح رزین اکریلیک موارد استفاده سطوح دیوارهای فضاهای داخلی و خارجی سطوح قابل اجرا مناسب برای سطوح پرایمر خورده بتنی، سیمانی، مصالح بنایی، آجرکاری، پانلهای PC ، پانل های GRC و سطوح سخت ، نرم و غیره مشخصات مقاومت بالایی در […]