اپوکسی

رنگ اپوکسی مقاوم در برابر مواد شیمیایی Arkiwall EHS

رنگ اپوکسی مقاوم در برابر مواد شیمیایی Arkiwall EHS

رنگ اپوکسی مقاوم در برابر مواد شیمیایی رنگ اپوکسی مقاوم در برابر مواد شیمیایی Arkiwall EHS GENERIC DESCRIPTION A two-component solvent free epoxy wall coating system designed especially for wall as a protective and decorative coating MATERIAL COMPOSITION Epoxy resin USES Industrial and commercial uses AREA OF APPLICATION Old or new wall concrete and mortar, […]

رنگ اپوکسی Arkiwall TX مقاوم در برابر مواد شیمیایی

رنگ اپوکسی Arkiwall TX رنگ اپوکسی Arkiwall TX مقاوم در برابر مواد شیمیایی GENERIC DESCRIPTION A four component epoxy wall coating system, comprising of high grade epoxy resins, hardener as curing agent and selected fine aggregates with colorfast pigments. MATERIAL COMPOSITION Epoxy resin. USES Excellent system for both old and new vertical surfaces of trenches, […]

کفپوش اپوکسی قابل تنفس SK Tsuki Floor SG برای سطوح مجاور زمین

کفپوش اپوکسی قابل تنفس SK Tsuki Floor SG برای سطوح مجاور زمین

کفپوش اپوکسی قابل تنفس کفپوش اپوکسی قابل تنفس برای سطوح مجاور زمین GENERIC DESCRIPTION Two-component, solvent free, epoxy floor coating system MATERIAL COMPOSITION Epoxy resin USES Interior of old and new concrete floor AREA OF APPLICATION General factory, food factory, machinery factory, carpark, waterhouse etc. COLOUR AVAILABILITY Wide range of colours PACKING 20 kg/ can […]

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک Seiden Coat کفپوش کارخانجات الکترونیک

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک Seiden Coat کفپوش کارخانجات الکترونیک

کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک کفپوش اپوکسی آنتی استاتیک برای کارخانجات الکترونیک GENERIC DESCRIPTION Two-component, water-borne anti-static, epoxy floor coating system MATERIAL COMPOSITION Epoxy resin USES As an anti-bacterial coating to interior of new concrete floor and suitable for application over mortar masonry, asbestos, bricks and metal surfaces AREA OF APPLICATION Clean rooms, computer rooms, electronic […]

کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال Sanitect Floor برای مراکز بهداشتی درمانی

کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال Sanitect Floor برای مراکز بهداشتی درمانی

کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال برای مراکز بهداشتی درمانی کفپوش اپوکسی آنتی باکتریال برای مراکز بهداشتی درمانی GENERIC DESCRIPTION Two-component, epoxy-based, solvent free, FDA approved anti-bacterial floor coating MATERIAL COMPOSITION Epoxy resin USES As an anti-bacterial coating to interior of old and new concrete floor AREA OF APPLICATION Hospital, clinic, food processing facility, dining hall, kitchen, […]

کفپوش اپوکسی ترمیم کننده SK Floor Filler برای یکنواخت کردن سطوح

کفپوش اپوکسی ترمیم کننده SK Floor Filler برای تسطیح سطوح

کفپوش اپوکسی ترمیم کننده کفپوش اپوکسی ترمیم کننده برای تسطیح سطوح ترمیم کننده سیمانی سه جزئی با پایه رزین اپوکسی نام محصول SK Floor Filler ترکیبات رزین اپوکسی با پایه سیمانی موارد استفاده به عنوان ترمیم کننده کف به منظور پرسازی یا تسطیح سطوح ناهموار و ترک ها سطوح قابل اجرا ترمیم سطح برای یکنواخت […]

ترمیم کننده اپوکسی SK EPO Filler جهت تسطیح سطوح سیمانی و بتنی

ترمیم کننده اپوکسی SK EPO Filler جهت تسطیح سطوح سیمانی و بتنی

تسطیح سطوح سیمانی و بتنی دیوار و کف یک نوع ترمیم کننده سه جزئی با پایه رزین اپوکسی جهت تسطیح سطوح سیمانی و بتنی نام محصول SK EPO Filler طبقه بندی رزین اپوکسی موارد استفاده به عنوان ترمیم کننده برای سطوح ناهموار ، ترک دار و غیره بخصوص برای ترمیم مجدد زیر سازی کف قبل […]