ترک

بتونه کاری و پوشاندن ترک ها با ترمیم کننده Soft Surf W ضد آب

بتونه کاری و پوشاندن ترک ها با ترمیم کننده Soft Surf W ضد آب

بتونه کاری و پوشاندن ترک ها بتونه کاری و پوشاندن ترک ها با ترمیم کننده Soft Surf W GENERIC DESCRIPTION One pack water-borne reactive curing elastic surface conditioner incorporating reactive particles and forms a super-macromolecular elastic film MATERIAL COMPOSITION Special modified resin USES As an elastic surface conditioner for renovation to buildings. Also prepares new […]

پوشش ترک ها با ترمیم کننده Soft Surf SG ضد آب

پوشش ترک ها با ترمیم کننده Soft Surf SG ضد آب

پوشش ترک ها با ترمیم کننده Soft Surf SG پوشش ترک ها با ترمیم کننده – ترک های مویی و شبکه ای GENERIC DESCRIPTION One pack type aqueous light elastic surface conditioner incorporating reactive particles and forms a super-macromolecular elastic film MATERIAL COMPOSITION Special modified resin USES As an elastic surface conditioner for renovation to […]

رنگ اکریلیک تصفیه کننده هوا Eco Fresh جهت پوشاندن ترک های مویی

رنگ اکریلیک تصفیه کننده هوا Eco Fresh جهت پوشاندن ترک های مویی

رنگ اکریلیک تصفیه کننده هوا رنگ اکریلیک تصفیه کننده هوا جهت پوشاندن ترک های مویی رنگ اکریلیک تصفیه کننده هوا با پایه آب ، VOC کم ( محتوای ارگانیک فرار ) ، بوی کم ، هماهنگ با محیط زیست با همراهی رزین اکریلیک مخصوص نام محصول Eco Fresh طبقه بندی رزین اکریلیک موارد استفاده به […]

رنگ اکریلیک ضد آب و ضد ترک 5 Star Paint با قابلیت شستشو

رنگ اکریلیک ضد آب و ضد ترک 5 Star Paint با قابلیت شستشو

رنگ اکریلیک ضد آب و ضد ترک رنگ اکریلیک ضد آب و ضد ترک با قابلیت شستشو پوشش یک جزئی کشسانی تشکیل شده از رزین های آکریلیک ویژه نام محصول 5 Star Paint ترکیبات رزین اکریلیک موارد استفاده دیوارهای داخلی و خارجی سطوح قابل اجرا سطوح پرایمر خورده بتنی ، سیمانی ، بنایی ، آجری […]