تصفیه کننده هوا

رنگ اکریلیک تصفیه کننده هوا Eco Fresh جهت پوشاندن ترک های مویی

رنگ اکریلیک تصفیه هوا Eco Fresh Clean در بیمارستان و هتل

رنگ اکریلیک تصفیه هوا Eco Fresh Clean در بیمارستان و هتل رنگ اکریلیک تصفیه هوا یک محصول با VOC و بوی کم برای قسمتهای داخلی نام محصول Eco Fresh Clean طبقه بندی رزین اکریلیک موارد استفاده دیوارهای نو و کهنه داخلی مدارس ، بیمارستان ها ، ساختمان ها ، ساختمانهای مشترک و هتل ها سطوح […]

رنگ اکریلیک تصفیه کننده هوا Eco Fresh جهت پوشاندن ترک های مویی

رنگ اکریلیک تصفیه کننده هوا Eco Fresh جهت پوشاندن ترک های مویی

رنگ اکریلیک تصفیه کننده هوا رنگ اکریلیک تصفیه کننده هوا جهت پوشاندن ترک های مویی رنگ اکریلیک تصفیه کننده هوا با پایه آب ، VOC کم ( محتوای ارگانیک فرار ) ، بوی کم ، هماهنگ با محیط زیست با همراهی رزین اکریلیک مخصوص نام محصول Eco Fresh طبقه بندی رزین اکریلیک موارد استفاده به […]