خود تمیز شونده

رنگ هیدروفیلیک و خود شستشو Clean Mild Urethane با پایه پلی اورتان

رنگ خود شستشو Clean Mild Urethane

رنگ خود شستشو (هیدروفیلیک) با پایه پلی اورتان رنگ با پایه پلی اورتان با خاصیت هیدروفیلیک که با آب باران تمیز می شود. نام محصول Clean Mild Urethane طبقه بندی دو جزئی ، پایه  تربانتین ، حلال ضعیف NAD نوع از پلی یورتان ترکیبات رنگ پلی یورتان با پایه تربانتین موارد استفاده دیوارهای داخلی و […]