دانه سنگی

ایجاد بافت دانه سنگی اکریلیک با Milano Corotta از محصولات SKK

ایجاد بافت دانه سنگی اکریلیک با Milano Corotta از محصولات SKK

بافت دانه سنگی اکریلیک ایجاد بافت دانه سنگی اکریلیک با Milano Corotta نام محصول Milano Corotta طبقه بندی رزین اکریلیک موارد استفاده ایجاد بافت سبک مدیترانه ای مناسب برای سطوح داخلی و خارجی ساختمان های اداری و مسکونی سطوح قابل اجرا سطوح پرایمر خورده بتنی ، سیمانی ، بنایی ، صفحات سخت و نرم ، […]