رنگ متالیک

رنگ متالیک Meta Queen

رنگ متالیک Meta Queen برای فضای داخل و خارج

مشخصات عمومی Meta Queen نوع جدیدی از رنگ متالیک است برای فضای داخل و خارج که سطحی مشابه مروارید های رنگی درخشان ایجاد می کند. سطح نهایی آن بافتی از اجزای درخشان تشکیل شده است و ایده خلاقانه طراحی شما را نمایان تر می سازد. این محصول یک جزیی و دوست دار محیط زیست و […]